Rozwód czy separacja? Zapytaliśmy adwokata

Sprawy rozwodowe i o separację to jedne z najczęściej pojawiających się w ostatnich latach na wokandzie typów spraw sądowych. Każde z tych rozwiązań ma określone konsekwencje prawne i jest przewidziane dla małżonków na różnym etapie rozpadu pożycia, a rozstające się pary nierzadko zastanawiają się, co będzie dla nich lepsze – rozwód czy separacja? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy prawników z kancelarii Pielecki w Lublinie, dla których sprawy tego rodzaju stanowią jeden z podstawowych obszarów działalności.

Rozwód a separacja – najważniejsze różnice

Rozwód, jak i separacja to instytucje prawa cywilnego, które funkcjonują w nieco innym celu – w przypadku rozwodu skutki są daleko idące i nieodwracalne, podczas gdy separacja prawna nie pociąga za sobą aż tak radykalnych konsekwencji. Adwokaci z kancelarii Pielecki podkreślają, że niejednokrotnie decyzja o rozwodzie jest podejmowana przez skłóconych, skonfliktowanych małżonków pod wpływem ogromnych emocji, dlatego tym bardziej warto znać podstawowe różnice oraz skutki separacji i rozwodu.

Kolokwialnie rzecz ujmując rozwód jest swego rodzaju biletem w jedną stronę: małżeństwo zostaje prawnie rozwiązane w wyniku trwałego i zupełnego rozpadu pożycia między małżonkami. W praktyce oznacza to, iż między rozwodzącymi się osobami ustały wszelkie więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze i nie istnieje żadna możliwość, by małżonkowie powrócili do wspólnego pożycia w przyszłości. Jeżeli strony nie są zgodne co do winy, sąd jest zobowiązany do ustalenia i orzeczenia, które z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia. Ma to diametralne znaczenie przy późniejszym ustalaniu obowiązku i wysokości zobowiązań alimentacyjnych, którymi obciążony jest małżonek ponoszący wyłączną winę.

To z małżonków, które zmieniło nazwisko po ślubie, może wrócić do poprzedniego, oboje zaś mogą ponownie zawrzeć małżeństwo (również ze sobą!) i muszą regulować zasądzone świadczenia alimentacyjne.

Jeśli natomiast chodzi o separację, to do jej orzeczenia wystarczy całkowity rozpad współżycia (sąd nie ustala, czy jest on trwały) i nie dochodzi do orzekania winy. Separacja nie jest nieodwracalna, a małżonkowie pozostają przy nazwiskach nabytych po ślubie i nie mogą zawierać nowych związków małżeńskich.

Kiedy rozwód, a kiedy separacja?

Wybór pomiędzy rozwodem a separacją bardzo często jest dokonywany pod wpływem emocji, warto jednak do tej kwestii podejść na tyle spokojnie, na ile to w danej sytuacji możliwe. Rozwód to dobre rozwiązanie dla tych małżonków, którzy zupełnie nie widzą możliwości, by swój związek uratować i jedyne, na czym im zależy, to zerwanie więzi z dotychczasowym partnerem życiowym. Co istotne w tym kontekście, nie oznacza to całkowitego braku kontaktu, ponieważ jeśli rozwiedzeni małżonkowie mają wspólne dzieci, oboje rodzice są zobowiązani do współpracy w zakresie wychowywania ich i zapewniania odpowiednich warunków życia.

Separacja natomiast jest przewidziana w polskim systemie prawnym jako rozwiązanie dla małżeństw, które mają problemy, ale mimo to wciąż widzą dla siebie szansę na wspólną przyszłość po dłuższym bądź krótszym okresie rozłąki. Orzeczona separacja może doprowadzić w konsekwencji do rozwodu (i czasem się tak dzieje), ale została pomyślana jako środek umożliwiający naprawienie małżeństwa.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Sprawy rozwodowe z reguły są bardzo skomplikowane i wiążą się z koniecznością rozwiązania wielu kwestii spornych, co bez profesjonalnego wsparcia prawnego jest najczęściej niezwykle trudne lub nawet niemożliwe. Najczęściej problematyczne są wszelkie ustalenia w zakresie podziału majątku zgromadzonego wspólnie w trakcie trwania małżeństwa, a także sposobu i zakresu opieki nad dziećmi czy płatności alimentów.

Doświadczony adwokat rozwodowy pomoże wynegocjować warunki satysfakcjonujące dla obu stron (zwłaszcza, że najczęściej będzie prowadził rozmowy z podobnym sobie profesjonalistą), a także zajmie się formalną stroną postępowania – prawidłowo wypełni i złoży we właściwym sądzie odpowiednie wnioski, jak również dopilnuje, by proces toczył się w możliwie najszybszym tempie i bez zbędnej zwłoki. Choćby z tego względu warto przekazać swoją sprawę rozwodową czy o separację adwokatowi z doświadczeniem w tego rodzaju postępowaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *