Podatek dochodowy – czym jest i jak obliczyć podatek od dochodu?

Podatek dochodowy to obowiązkowa należność pieniężna. Należność tę osoby prawne jak i fizyczne są zobowiązane uiścić na rzecz państwa. Fundamentem opodatkowania jest dochód. Dochód w kontekście podatkowym to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dochód podatkowy zwykle nie pokrywa się w przypadku osób fizycznych z rzeczywistym dochodem tych osób, a w przypadku osób prawnych z zyskiem brutto. Podatek dochodowy dzielimy na:

a) podatek PIT – bezpośredni podatek, który obejmuje dochody osoby fizycznej, 85% podatku wpływa do budżetu państwa, a 15% zasila budżet gminy, Stawki tego podatku są zależne od tego, co jest przedmiotem opodatkowania oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta podatnik. Podatek PIT można rozliczać razem z małżonkiem. Jeśli w danym roku dochód za cały rok wynosi 85528 zł wówczas skala podatkowa wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek. Jeśli natomiast roczna kwota dochodów jest wyższa niż 85528 zł następuje tak zwana nadwyżka i dochód wtedy jest opodatkowany na 32% minus kwota zmniejszająca podatek.

Stawki podatku dochodowego zależne są od tego, co jest przedmiotem opodatkowania oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta podatnik.

Stawki PIT:

  • Skala podatkowa – wzór, na którego podstawie oblicza się wysokość podatku, jaki musi zapłacić podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym
  • Podatek liniowy polega na odliczeniu podatku, którego wysokość jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Wysokość stawki podatkowej w podatku liniowym jest równa dla wszystkich podatników i wynosi 19%
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawą opodatkowania jest przychód, jaki dany przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględnienia kosztów. Ten rodzaj opodatkowania skierowany jest dla osób fizycznych, które samodzielnie prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, bądź spółki jawnej
  • Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej nie musi prowadzić księgowości, a podatek który płaci zwykle nie jest wysoki i jest niezależny od uzyskanych dochodów
  • Działy specjalne produkcji rolnej – dochód z tego rodzaju produkcji rolnej może być ustalany na dwa sposoby. Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe. Dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej wówczas jest różnica między przychodem, a poniesionymi kosztami uzyskania powiększonymi o przyrost stada na koniec roku podatkowego porównując z jego stanem na początku roku i pomniejszając o wartość ubytków w całym roku podatkowym. Drugą opcją dla podatnika jest ustalenie dochodu przy pomocy norm szacunkowych z określonej powierzchni upraw, lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej. Tę opcję wykorzystuje się gdy przedsiębiorca nie prowadzi ksiąg podatkowych.

b) podatek CIT – podatek dochodowy, który obciąża dochody osób prawnych. Stawka tego podatku wynosi 19% z czego 95% tego podatku pobiera budżet państwa, a 5% otrzymuje gmina. Do rozliczania się z podatku CIT są zobowiązane wszystkie osoby prywatne bez względu na to w jaki sposób zdobyły prywatną osobowość, jak również spółki kapitałowe w organizacjach.

Podatek dochodowy oblicza się poprzez odjęcie od przychodu z działalności  gospodarczej kosztów uzyskania przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *