4 fakty o akcjach – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz inwestować?

Handel akcjami jest dziś dostępny dla każdego – wystarczy, że poznasz podstawy, założysz rachunek maklerski i zdobędziesz nieco doświadczenia. Możesz spróbować nabycia prawdziwych akcji lub tzw. syntetycznych, czyli kontraktów CFD na akcje – tego nauczysz się na DEMO. Na początku przeczytaj kilka faktów o najważniejszych kwestiach związanych z inwestowaniem w akcje.

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie są rodzaje akcji giełdowych,
  • jakie prawa posiada akcjonariusz,
  • z czego wynika rzeczywista wartość akcji,
  • w jaki sposób inwestować w akcje.

Akcje są częściami kapitału zakładowego danej firmy. Wiążą się z nimi prawa i obowiązki akcjonariusza, czyli ich właściciela. I wreszcie, co najważniejsze dla osób zainteresowanych inwestowaniem na forex czy giełdzie – akcje to popularny papier wartościowy, który daje szansę na zysk i dywersyfikację portfela.

1. Akcje giełdowe – rodzaje

Akcje jako ułamki kapitału firmy występują w kilku rodzajach. Mogą one być imienne – to oznacza, że uprawnienia z posiadania przysługują osobie, która jest wpisana w dokumencie. Ich przeciwieństwem są łatwo dostępne na giełdzie akcje na okaziciela, które niosą za sobą uprawnienia dostępne dla aktualnego posiadacza akcji.

Istnieje też inny podział, według którego wyróżnia się akcje uprzywilejowane, które dają właścicielowi większe prawa, np. do podwójnego głosu podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Na giełdzie są jednak dostępne tylko akcje zwykłe. Jeśli zastanawiasz się, jakie prawa wynikają z ich kupienia, koniecznie czytaj dalej!

2. Prawa właściciela akcji

Każdy akcjonariusz, czyli właściciel co najmniej akcji zwykłych, ma prawo do:

  • dywidendy, czyli udziału w zyskach firmy – jeśli zostanie podjęta uchwała o podziale wypracowanego przez spółkę zysku lub niepodzielonego wcześniej zysku z lat ubiegłych, środki wypłacane są w stosunku do liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza,
  • udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki,
  • poboru akcji, czyli pierwszeństwa nabycia akcji z nowej emisji,
  • zbycia, czyli handlowania akcjami w dowolnym czasie.

Oprócz tego w ramach praw korporacyjnych właściciel akcji danej spółki zyskuje możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ten przywilej przysługuje posiadaczom zarówno akcji na okaziciela, jak i imiennych.

3. Rzeczywista wartość akcji

Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile tak naprawdę są warte akcje? Każda z nich ma swoją wartość nominalną, którą oblicza się na podstawie podzielenia całego kapitału zakładowego spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. Cena sprzedaży akcji na rynku pierwotnym (segmencie rynku kapitałowego, na którym dochodzi do wydawania nowych papierów wartościowych) to cena emisyjna, która nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.

Z kolei cena rzeczywista to kwota, jaką trzeba zapłacić za papier wartościowy na giełdzie akcji (rynku wtórnym). Aktualne notowania giełdowe online są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, które odzwierciedlają popyt i podaż.

4. Kupowanie akcji – jak to działa?

Zaczynasz swoją przygodę z tradingiem i sądzisz, że to właśnie handel akcjami będzie dla Ciebie dobrym wyborem inwestycyjnym? Z pomocą dobrego brokera to naprawdę nic trudnego.

Aby kupić akcje, najpierw załóż rachunek inwestycyjny w domu maklerskim – najlepiej licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, np. TMS Brokers. W ten sposób będziesz mógł nabyć prawdziwe akcje z najciekawszych amerykańskich giełd, a także dokonywać transakcji kupna lub sprzedaży kontraktów CFD na akcje, waluty, surowce, towary, fundusze ETF – oczywiście wszystko to w pełni zdalnie, za pośrednictwem aplikacji do mobilnego tradingu TMS lub platformy MT5.

Jeśli chodzi o same akcje, w TMS Brokers możesz w nie zainwestować na dwa sposoby:

  • w postaci kontraktu CFD na akcje – oznacza to umowę pomiędzy dwiema stronami (traderem i brokerem), które zobowiązują się do rozliczenia na korzyść jednej z nich kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danej pozycji; to prosty sposób, dzięki któremu nie musisz kupować akcji bezpośrednio, a jednocześnie możesz korzystać z dźwigni finansowej oraz grać zarówno na wzrosty, jak i na spadki cen,
  • bezpośrednio na giełdzie – zlecenie na kupno lub sprzedaż akcji złożysz za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej TMS Brokers lub nowoczesnej platformy tradingowej MetaTrader5.

Jeśli chcesz przetestować inwestowanie w CFD na akcje oraz inne instrumenty w realnym środowisku rynkowym, ale bez ryzyka straty, skorzystaj konta DEMO w aplikacji mobilnej do tradingu TMS lub darmowej platformy forex demo. Dobrym pomysłem będzie także skorzystanie z dostępnych w TMS Brokers bezpłatnych szkoleń online.

Pamiętaj, że inwestowanie w akcje – prawdziwe lub syntetyczne – wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *